28 Şubat 2014

30 KUŞ OLMAK ZAMANI...
'Aşk Denizi'nden geçmişler ilk önce. Sonra 'Ayrılık Vadisi'nden uçmuşlar. 'Hırs Ovası'nı aştıklarında kanat çırpışlarıyla, 'Kıskançlık Gölü'nü bulmuşlar tam karşılarında.

Kimi kuşlar 'Aşk Denizi'ne dalmış, kimisi 'Ayrılık Vadisi'nde kopmuş sürüden. Kimi 'Hırs Ovası'nda vazgeçmiş uçamaktan, kimi düşmüş 'Kıskançlık Gölü'nün derinliklerine...


'Tarana tarana lilin gufayi, evimize, köyümüze cici cici ya na tafya, ya na tafya'

İlk duyduğum masalın tekerlemesiydi bu. Hain kurdun, ana-ata sözü dinlemeyen kuzularından pek çoğunu yeme masalı.

Hani kimini parçaladığı, kimini ortadan ikiye ayırdığı, kimini bir lokmada midesine indirdiği, kimini elinden kaçırdığı kuzu ve kardeşlerinin kurtla olan hazin hikayesi..

Bir ders çıkarsın çocuklarımız diye anlattık bu masalı yıllarca. Bir ders çıkarmıştık çocukluk zamanlarımızda.

Şimdi de bir 'Efsane' anlatacağım size.. Masallarda bahsi geçen, her dilde, birçok dinde aynı hikaye ile farklı anlamlandırılan, farklı adlar alan kollektif(anonim) bir öğe..

Zümrüd-ü Anka, yani Cennet Kuşu..

Simurg Farsça ismi. Kuşların hükümdarı Simurg'un, Sênmurw(Pehlevi), Sîna-Mrû(Pâzand) ve Kaknüs diğer isimlerindendir. Batıda ise Phoenix adı ile bilinen bu kuş zaman zaman sadece Anka kuşu olarak anılır, Zümrüdü Anka. Türk mitolojisinde ise karşılığı 'Tuğrul Kuşu' dur. Türk edebiyatında 'Hüma Kuşu' veya 'Umay Kuşu' olarak da kullanılmıştır.

Bu kuşun özelliği gözyaşlarının şifalı olması ve yanarak kül olması sureti ile  ölmesi, ardından kendi küllerinden yeniden dirilerek hayata dönmesi imiş. 

Her türlü şeytani şeyi tedavi eden, düzelten Haoma (Homâ) bitkisinin yakınlarında ki Gaokerena yani Yaşam Ağacına (İslami gelenekte, kökleri göğün yedinci ve son katındaki Sidre'den çıkan Tuba-huzur ve mutluluk ağacıtüner, Bilgi Ağacının dallarında ki yuvasında yaşarmış.

İran efsanesine göre Simurg(Anka), o kadar yaşlıdır ki, dünyanın yıkılışına üç kez tanık olmuştur. Tüm bu zaman boyunca o kadar çok şey öğrenmiş, o kadar çok şey görmüş ki bütün asırların bilgisine sahip olmuş.


Anka, uçmak istediğinde hızla kanatlarını çırpar, bilgi ağacının yapraklarını titretir, her bitkinin tohumlarının dökülmesine neden olurmuş. Bu tohumlar dünyanın dört bir yanına dağılır, gelmiş geçmiş bütün bitki çeşitlerinin kök salmasını sağlar, bu bitkiler de insanoğlunun varolan tüm hastalıklarını tedavi edermiş. Anka'nın tüylerinin bakır renginde olduğu söylense de; bazen kırmızı, bazen mor, bazen sarı ve mavi. Kimine göre de beyaz. Gözyaşlarının şifasına ek, kanatlarının dokunuşu ile de bütün hastalıkları ve yaraları tedavi edeceğine inanılan bir kuşmuş.


Anka kuşu, ölümün kendisine yaklaştığını hissettiği an, kendisine kuru ağaç dallarından bir yuva inşa edermiş. Bu yuvayı sırrı bilinmeyen bir zamk ile sıvar, ipek böceğinin kozası misali kendini bu yuvaya hapsedermiş. Daha sonra bu yuvanın içinde, güneş ışıklarının kuru dalları tutuşturarak yakmasını bekler, yanarak da ölürmüş.

Efsaneye göre Anka; küllerinden yeniden doğar, yavru Anka kuşu olarak tekrar yüzyıllarca yaşarmış.. Bu yüzden Hıristiyanlık dahil birçok dinde 'yeniden varoluş, diriliş' sembolü olarak benimsenmiştir. Taoizm'de ise ölümsüzlüğün, ruhsal aydınlanma ve reenkarnasyonun simgesidir. İslamiyetten sonra Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında 'kendine yetme, kanâat ve iyilikseverliğin' güçlü fantastik simgesidir.


Mevlana der ki,

" altındaki hazineyi keşfetmek için yık evini,
ve yeniden inşa et O'nunla... "

simyasal süreçte ise önce element öğelerine parçalanır ve sonra artıklarından arındırılarak yeniden birleştirilir.

insanın kendi iç süreci de bununla paralellikler taşır. Önce ezberi bozmak ve bilginin ateşiyle tıpkı ateşte saflaşan altın gibi yalınlaşmak gerekir. Yeniden o ateşin içinden doğansa, şüphesiz daha fazla varlık olma vasfına erişendir. 
Tıpkı kendi küllerinden doğan phoenix gibi...(netten alıntı)
    
Kuşlar; Anka'ya(Simurg) inanır ve onun kendilerini her türlü sıkıntıdan kurtaracağını düşünürmüş. Kuşlar dünyasında her ters giden işten sonra Anka'yı beklerlermiş düzeltsin diye. İşte o sıkıntılı günlerin birinde, O'nu çağırmak istemişler danışma meclislerine. Ne çare ki, bulamamışlar. Anka ortada görünmedikçe, öldüğünden kuşkulanır olmuşlar ve sonunda umudu kesmişler. 

Derken bir gün, uzak bir ülkede, bir kuş sürüsü Anka'nın kanadına ait parlak bir tüy bulmuş. Onun varlığını, yaşadığını anlayan dünyadaki tüm kuşlar toplanıp, hep birlikte Simurg'un huzuruna gidip yardım istemeye karar vermişler.

Ancak Zümrüdü Anka'nın(Simurg) yuvası; etekleri bulutların üzerinde olan Kaf Dağının tepesindeymiş. Oraya varmak için 7 iklim uçmak, 7 diyar geçmek, 7 dipsiz vadiyi aşmak gerekirmiş. En zoru hepsi birbirinden çetin yedi vadi.

İstek, Aşk, Marifet, İstisna, Tevhid, Hayret ve Yokluk Vadileri...

Kuşlar, hep birlikte göğe doğru uçmaya başlamışlar. İsteği ve sebatı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar yolda birer birer vaz geçmişler aramaktan, bulmaktan, kanat çırpmaktan.. Yorulanlar olmuş, düşenler, şaşanlar..

'Aşk Denizi'nden geçmişler ilk önce. Sonra 'Ayrılık Vadisi'nden uçmuşlar. 'Hırs Ovası'nı aştıklarında kanat çırpışlarıyla, 'Kıskançlık Gölü'nü bulmuşlar tam karşılarında.

Kimi kuşlar 'Aşk Denizi'ne dalmış, kimisi 'Ayrılık Vadisi'nde kopmuş sürüden. Kimi 'Hırs Ovası'nda vazgeçmiş uçamaktan, kimi batmış 'Kıskançlık Gölü'nün derinliklerine...


Önce; Bülbül geri dönmüş. Güle olan 'Aşk'ını hatırlayıp.

Papağan, o güzelim tüylerini bahane etmiş yıpranır diye. Oysa tüyleri yüzünden kafese kapatmış insanoğlu onu!!.

Kartal; yükseklerdeki krallığını bırakamamış.

Baykuş; yıkıntılarını özlemiş.

Balıkçıl kuşu; bataklığını...

..................

Kimi 7 ülke geçememiş, kimi 7 iklimi görememiş. Kimisi de 7 Vadi den ilk beşinde telef olmuş, marifetleri sadece burayı bulmuş.. Her ardında bıraktıkları vadi üzerinden uçtukça sayıları azalmış.

Altıncı vadi 'hayret-şaşkınlık' ve sonuncu yani yedinci vadi 'yok oluş'ta, bütün kuşlar umutlarını yitirmiş.

Kaf Dağının eteklerine vardıklarında geriye sadece 'otuz kuş' kalmış..

Düşünmüşler, taşınmışlar, sağa sola bakınmışlar. Bu kadar az kaldıkları için de epey bir şaşırmışlar. Sonunda sırrı, sözcüklerden çıkarmışlar: Farsça da 'si' otuz demekmiş.. 'murg' ise kuş.

'Simurg / Otuz Kuş'..

Anka'nın (Simurg'un) yuvasını bulunca; hepsi birer Anka'ymış(Simurg) demek ki.

Aradıkları 'Sultan Kuş' kendileriymiş. O otuz kuş birer ''Simurg''muş.. 

Ve gerçek yolculuk da kendini bulmak için yapılan yolculukmuş..     "Her ne istiyorsan kendinde ara. 
Senin içinde bir can var, o canı ara
Senin dağının içinde hazinen var, o hazineyi ara.
Eğer yürüyen dervişi arıyorsan; O'nu senden dışarıda değil
Kendi nefsinde ara!" 

Mevlana

'' O'nu Hıristiyanların haçında bulmaya çalıştım, ama orada değildi.
Hintlilerin mabedine, eski Pagodalara (Budist tapınağı) gittim hiçbirinde en ufak izine rastlayamadım.
Dağları, vadileri gezdim, ne doruklarda ne de derinde bulabildim O'nu!.
Mekke'ye, Kâbe'ye gittim; orada da değildi.
Âlimlere, filozoflara sordum; idraklerin ötesindeydi.
Derken, kalbimin içine baktım; Orada öylece durmaktaydı..
O! bulunabilecek başka hiç bir yerde değildi..

Hz.Mevlana.. 

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, Zümrüdü Anka kendini yakmadan, küçük bey marifet vadisindeki devi yere yıkmadan, ben babamın beşiğini sallarken...

Masallardan bir ders çıkardık, bir ders çıkarılsın diye anlatıp anlatıp kendi bebelerimizin beşiklerini salladık.

Efsaneleri dillendirdik, gönlümüzü şenlendirdik..

İsteklerimizi, hayallerimizi aşk ile bezedik. Marifet ovalarını geçtik. İstisnai yerler edindik. Her zaman tevhid ile başladık işe, hayret ettik kendi gücümüze. Yokluğu yendik, Kaf Dağının eteklerinde dinlendik.

Sabrettik, emek verdik, ortak geleceğimizi şekillendirdik.

Zirve'ye kaldı üç beş adım.
Üç beş kanat çırpışı tamamladık mı,
Önümüzdeki yılları da aştık mı,
Ulaşacağız Dünya Kaf'ının müntehasına (ulaşılması zor, zahmetli ama sonu güzel zirve)... 


Yurt olmak, kurmak ve yaşatmak asırlar sürdü, yıktılar..
Sonra yeniden yeniden doğdu küllerinden
Güzeller güzeli ülkem.
Zümrüd-ü Anka'm, sevdam.. 

Şimdi 30 kuş olmak zamanı,
Yanmamak, yok olmamak, yılıp yıkılmamak zamanı.. 
Kaf Dağında yaşamak zamanı.
Bir olmak, diri olmak, dirilmek zamanı..

Her birimiz birer 30 kuş olmazsak,
Her iklimde, birimizi koparmalarına izin verirsek şayet;
Kim geçer yedinci 'vadi' semalarını,
Kim görür 'Kaf Dağı'nın ihtişamını..

Şaşkınlığı üstümüzden atalım,
Yüreklerimize; birlik, dirlik, güzellik, istek ve marifet aşılayalım..
30 kuş olalım, ülkemizin, dünya zirvesine kök salmasını sağlayalım..

Nice 2023'ler, 3023'ler, 4023'ler, ....ler, ler, leri..
Hep birlikte karşılayalım, kucaklayalım...
Bin yıllarca var ol sen benim 'Cennet Vatanım'..


Nereden aldım lafı, nerelere dolandırdım, nereleri dolaştırdım.

Okudukça satırları, istediğiniz konuda, istediğiniz dersi çıkarın.

İsteğiniz yok ise ders çıkarmak için; siz de gidin ders çıkaracaklara anlatın..


Dedim ya; sabreden, mücadele eden herkes kendi Anka kuşunu yaratır.

 Mevlana'mın dediği gibi 'Neyi arıyorsan sen; O'sundur'. 

Her emeğiniz güzel karşılıklar bulsun.
Hanelerimiz, memleketimiz, yarınlarımız; dirlik, birlik, bereket ve afiyetle taçlansın..

Ben Kaf dağını bulmaya, 6 kitap ovası aşmaya gidiyorum..

Vakit buldukça, zihnim okumaktan yoruldukça, kendimi istisna ovasına kondurayım,

Siz dostlarımla ruhumu doldurayım.  


Unutulan Anka Kuşu
 Türü: Şiir
 Yazan: Dripta Roy

Not: Bu Efsanenin değişik şekilleri de var, ya okuyun internetten dostlar, ya da bekleyin sınıfımı geçince uzun yaz akşamlarında anlatırım ben size:))))

Not 2: Bu kuş hakkında yaygın inanış reenkarnasyon kuşu olmasına karşın, tüm İslam ve Türk edebiyatında 'iyilik, güzellik, güç, yardım severlik, aşk'a ulaştırma aracı vs. gibi güzel anlamları var. Yoksa ben Elhamdülillah tevhid ederim ki, tanrı bile demem (farklı inanç ve dinlerin daha sık kullandığı isim diye), Allah'ım ya da Yaradanım derim. O'nun bir olduğuna, doğmadığına, yaradılmadığına, ölmeyeceğine, tüm alemlerin canlı cansız, görünen görünmeyen her şeyin rab'bi olduğuna yürekten inanıyorum. Ne kimsenin inancına karışırım, ne kimsenin kelimelerine, ibadet şekillerine..

Yanlış bir anlam ve propaganda yapıyorum sanılmasın diye açıklamak istedim.

Efsanenin, bu versiyonu ve diğer pek çok versiyonu birbirinden güzel dersler çıkarılabilir diye anlattım..

65 yorum:

 1. " altındaki hazineyi keşfetmek için yık evini,
  ve yeniden inşa et onunla... "

  O kadar zor ki bunu gerçekleştirmek.. Sonunda insan ne büyük huzura erer..
  Çok güzel bir yazıydı.

  Teşekkürler..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bende sana teşekkür ederim Aysun'cum..Sevgilerimle.

   Sil
 2. Güzel anlatımla güzel bir efsane. Benim almam gereken ders;dirliğimizin düzenimizin devletimizin milletimizin bekası için"
  Şaşkınlığı üstümüzden atalım,
  Kanatlarımıza birlik, dirlik, güzellik, istek ve marifet aşılayalım..
  30 kuş olalım,
  Dünya zirvesine kök salalım..

  Nice 2023'ler, 3023'ler, 4023'ler, ....ler, ler, leri..
  Hep birlikte kucaklayalım...
  Bin yıllarca çok yaşa Cennet Vatanım.."
  Bu düşüncene canı gönülden katılıyor ve destekliyorum. Ben de her daim bu konuya dikkat çekiyorum.
  Eline emeğine sağlık Vuslatcığım. Selam ve sevgiler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sağol Hanifem. Herkes için ülkemizin dirliği için birlikte kucaklayalım yarınları.. Sevgilerimle..

   Sil
 3. Bu hikyeyin en sonunu zümrütü anka kuşunun yani simurkun kendi olduğunu ögrenen bir avuç kuş zafere varmışlardır.Aslında çok öğretici bir hikaye.
  Hatta Candan erçetin bile bu hikayenin şarkısını söylüyor ben ve kızımda çok seviyoruz.
  Paylaşımınız için teşekkürler.yüreğinize sağlık.
  Misafiriniz artık iadeyi ziyarete beklerim.sevgilerimle....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canım benim çok teşekkür ederim, mutlaka ama mutlaka iadelerimi yapacağım geç de olsa. Sevgilerimle..

   Sil
 4. Ablacım o kadar güzel bir hikayeymiş ki, bir şeyleri ararken dönüp kendi içimize bakmak aklımıza gelmiyor. Kalemine sağlık!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim Sevdacığım, aynen öyle önce kendimize baksak belki her şeyin üstesinden daha kolay geleceğiz..
   Sevgilerimle canım..

   Sil
 5. can güzel can
  yazdiklarin benim icin yazilmis cuk oturdu bilesin .
  bir degil bircok pay cikardim, en büyük dilim bana düstü inan
  seni seviyorum iyiki varsin kalemine yüregine saglik

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canım Meleğim bende seni seviyorum, çok çok çok...

   Sil
 6. "Neyi ariyorsan SEN;O´sundur" bu söz icimde ki öyle arayislara yön verdi ki Sevgili VUSLATIM;paylastigin icin cok tsk.ediyorum.Rabbim ne muradin varsa onu versin.
  Yaaa ben Blog yazarlarini okumayi iste bu yüzden seviyorum.....Bazen bir kelime,bir söz insana baska pencereler acabiliyor....Hikayeyi biliyordum,tekrar okumaktan yine ayri bir zevk aldim,icine kattigin baska söz ve anlamlarla beraber....
  Güzel bir haftaya baslaman dilegiyle sevgiyle ve dostca kal sevgili Vuslat....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yıldızım canım benim, beğenine çoook sevindim. Sevgiyle sarıldım canım benim..

   Sil
 7. Canım ablacım eline sağlık hikayede hisseler çok ÖPTÜM CANIM:)))

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ayşe'mmm canımsın çok teşekkür ederim. Sevgilerimle sarıldım sana..

   Sil
 8. Zümrüd-ü Anka kuşunun hikayesini kızım anlattı bana :) Keyifle okudum yazdıklarını yine. İyi ki gelebildim :) Bi de bişey sorucam. Neden ders çalışıyorsun :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canımmmm, daha çok okumak daha iyi yerlere talip olmak istediğim noktada memuriyetimi sonlandırmak içindi iyimi ettim kötümü bilemedim çok zamanımı alıyor. Hikayeyi kuzucuk da biliyor ha o tatlı yanaklarınızdan öptüm ikinizinde..

   Sil
 9. Vuslatçım çok beğenerek okudum ve yazın bana Feridüddin Attar'ın Kuşlar Meclisi adlı eserini hatırlattı. Bu eserde kullanılan sembolik anlatımda Allah'a varma, bir olma yolunda, kulların yolculukları anlatılmaktadır. Karşılaşılan tüm engeller, nefsin tuzaklarıdır. Bu sınavlardan geçebilenler(ki sayıları yok denecek kadar azdır) ölmeden evvel Allah'a kavuşabilenlerdir. Biz kullar Allah'ın varlığından yaratılmış olup yine O'nun bütününe döneceğimiz bilincinde olmalıyız. Kul olarak, Allah nasıl olmamızı istiyor sorusunu her an kendimize sormalıyız. Bu sorgulamada Allah böyle yapar mı? sorusu demek istediğim...99 ismini üzerimizde taşıyabilmeliyiz ki gerçek bir müslüman olalım. Yoksa mazallah insanlar müslümanlıktan soğurlar.Cennet Vatanıma nice 2023 ler dilemen çok hoş... Ben oralara varmak için hayırlısıyla huzurlu bir 2014 dilemekle yetiniyorum. Ciddi büyük bir sınav dönemi olan günümüzde, Allah'ı gerçekten sevenlere selametler diliyorum. Sevgilerimle canım:)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canımsın öyle içten özetlemişsin ki demek istediklerimi.. Yüreğine sağlık teşekkür ederim. Sevgilerimle canım hakkımızda hayırlısı olsun..Sevgilerimle..

   Sil
 10. Öncelikle yazdığınız konunun anlatımı için teşekkür ederim. Anka Kuşu'nun serüveni sonrasında belirttiğiniz "Ne kimsenin inancına karışırım, ne kimsenin kelimelerine, ibadet şekillerine.." cümlesi konuyu tamamlamış. Yaşam nehrinde savrulurken olması gereken de bu. Barış ve kardeşlik ortamında yaşamanın gereği de bu değil mi zaten. Saygılarımla. Gerçekten konu çok güzel ele alınıp harmanlanmış. Emeğinize sağlık.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok teşekkür ederim Hüseyin bey yorumunuz için.. Selam ve saygılarımla..

   Sil
 11. Vuslatcim ben farkli bir yorum yada soru birakiyorum sana:) The Forgotten Phoenix sanirim bizim damat??? Kitabi okumak icin kutuphaneden bakacagim:..guzel paylasimin icin tesekkur ediyor guzel yanaciklarindan opuyorum sevgiyle:)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet tatlım o Damat beyin yazdığı ve Amerikada epey satmış bir şiir kitabı. Şimdi bulmak epey zor..Bende seni öptüm kocamaaaan:)

   Sil
 12. todaide mi ders alıyorsun. yakın sana. :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Amanda aman her yerini de bilirmiş Ankara'nın:))))

   Sil
 13. Emek vererek güzel bir yazı hazırlamışsın herzamanki gibi ama ben yazacak bir şey bulamadım. Ve sevgilerimi bırakıp gidiyorum. :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yolcum sefa ile geldin ziyanı yok yazmasan da okuman yeterli. Canımsın sevgilerimle..

   Sil
 14. Canım güzel yazın ve paylaşımın için çok teşekkürler.Sevgilerimi bıraktım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Macidem canım bende uğradığın için teşekkür ederim. Kocaman sarıldım sana..

   Sil
 15. Vuslat Abla,anka dağına ulaşan 30 kuş haricindeki kuşlar, kuşbeyinli :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Seni kaçak seniiii. Nerelerdesin sen..Kuş beyinli hahahha haaa ilahi çocuk..

   Sil
 16. cok degısık cok bılgılendırıcı bı yazı olmuş

  ama ben su cümleye takıldım
  Mevlana der ki,


  " altındaki hazineyi keşfetmek için yık evini,
  ve yeniden inşa et onunla...


  ıste belkı hanı ıcınde bulunduğumuz andan sıkıntılarımız varsa

  anahtardır bu cümle


  teşekkürler vuslatcım

  kocaman opuyorum senı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Öykü'mmm canımsın..Beğenmene çok sevindim..Sevgilerimle..

   Sil
 17. emeğine sağlık ablacığım.. Herşey bizde gizli..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Herşey hemde.. Yeterki dön içine, beynine ruhuna bak, yaradana danış..Sevgilerimle canım benim..

   Sil
 18. Anka kuşunun hikayesini az çok biliyordum Vuslatım. Fakat bu kadar ayrıntılı okurken insan yinede kendine dersler çıkartıyor, hayatın anlamını arıyor bu sözlerde. Emeğine sağlık canım benim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok teşekkür ederim Aslım beğenmene çok sevindim..Sevgilerimle..

   Sil
 19. bir anka kuşu vardı çocukluğumdan beri masallarda dinlediğim ama hakkında çok az şey bildiğim.Sayende neler neler öğrendim vuslatım iyi ki varsın.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sen de iyiki varsın Reyhancığım.. Canım benim..

   Sil
 20. Ferîdüddîn-i Attâr'ın Mantıku't-Tayr adlı eserinden Simurg Efsanesi'ni ve "Velâyet"in yedi makamını hatırlamak güzeldi..
  Teşekkürler değerli VuslaT

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben de teşekkür ederim Dae Laurelin.. Sevgilerimle..

   Sil
 21. bilemedim ki. evdeki kitaplarını düşünsene. onlardan biridir. yeni kitap mı eski mi. yeni yazar mı eski mi. benim yazdıklarımdan değil herhalde. hatırlamadım. yazar kim?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben de birinden alıp okumuştum ama kimden:( öfff...

   Sil
 22. hatırlamadım okumuşumdur. 2012 2013 listelerime baktım bulamadım. daha önce olmalı. eslında, google'a gerilim ve polisiye romanları diye yazarsan bulabilirsin. doğan kitap altın kitaplar filan ki genelde. bulunur. sidney sheldon michael connely jean christopher grange dan brown gibi klaiskler var ya da daha yeniler. konu güzelmiş. gerilim filan çok okuyorum ama hemen unutuluyor işte. ama google'dan bulursun. eski yazar mı yeni mi. kimden almıştın kitabı onu hatırla :) netten bulursun ki :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bulamıyorum, bulamıyorum, bulamıyorum işteee :((((

   Sil
 23. ben dersimi aldim! daha bir çok manalar çikardim! derin derin dusundum hatta karanlik noktalarim aydinlattin kendimde taa derinlerimde ben bir sey yakaladim o benligimde ! o da sayende!
  "Her ne istiyorsan kendinde ara.
  Senin içinde bir can var, o canı ara
  Senin dağının içinde hazinen var, o hazineyi ara.
  Eğer yürüyen dervişi arıyorsan; O'nu senden dışarıda değil
  Kendi nefsinde ara!" mütis ! harika bu gerçegi tam anlamiyla ihtiyacim oldugu bir anda yakaladim! allah seni bana bu gercegi ogrenmem için vesile etti! diceksin hic mi duymamistin bu sozu elbette duymustum ama tam anlamiyla idrak edememistim...bu gun arayisim itibariyle idrak etme yetenegi verdi yuceler yuce bana :)))opuyorum seni kocamaaaaaaaaaaan kocamaaaan ablalarin bir tanesi !!!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kardeşlerin birtanesi,,,Çok mutlu oldum kendine pay çıkarmana.. Hepimiz paylar çıkarsak belki herşey daha güzel olur..Çok öptüm seni çokkkk.

   Sil
 24. Yanıtlar
  1. Kitaplarımın başında:(((
   Bak anca geldim.. Canım benim..Teşekkür ederim. Sevgilerimle..

   Sil
 25. Bu hikayeyi ilk okuduğumda çok etkilenmiştim ve uzun süre kendimi bulmaya çalıştım. Şimdi neler geldi geçti üzerinden, yeniden hatırladım sayende. Kendi güzel yüreği güzel ablacımm.. Vefasız olmuşum bu ara, özleyince farkettim, affet. Nerelerdesin ki sen, iyi ol da hep orda ol emi. Çok öpüyorum seni, habersiz bırakma beni :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canım benim çoook teşekkür ederim güzel yorumuna asıl ben vefasızım bu aralar mazur gör bu yaştan sonra tekrar ders çalışıyorum:) Sevgiyle sarıldım sana. Teşekkür ederim güzel yorumuna..

   Sil
 26. Gözlerimi yumdum kendime mause ile bir satır seçtim ve okudum;

  "Anka kuşu, ölümün kendisine yaklaştığını hissettiği an, kendisine kuru ağaç dallarından bir yuva inşa edermiş. Bu yuvayı sırrı bilinmeyen bir zamk ile sıvar, ipek böceğinin kozası misali kendini bu yuvaya hapsedermiş. Daha sonra bu yuvanın içinde, güneş ışıklarının kuru dalları tutuşturarak yakmasını bekler, yanarak da ölürmüş."

  Mausuma denk gelen satırım bu idi.. Biliyorum çok güzel bir yazı bu ve fırsat bulduğum ilk anda tamamını okuyacağım... Hazır bloglara yazma vakti bulmuş iken sana selam vermeden geçmek istemedim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canın sağolsun Nurum canım ben sen iyi ol da zaman buldukça gel oku.. Sevgiyle sarıldım ablam sana..

   Sil
 27. Çok önceden bu kadar ayrıntılı olmasa da bildiğimiz bir hikayeydi. Teşekkürler bu güzel paylaşım için.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben teşekkür ederim yorumunuza ilhan bey .. Selamlar..

   Sil
 28. "Bir anka kuşu gibi..
  kendimi külümden yarattım.."

  teşekkür ederim.. iyi geldi tekrardan okumak.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bak sen çocuk:)),
   Teşekkür ederim uğradığın için. Sevgilerimle..

   Sil
 29. canim nerelerdesin iyimisin ??
  merakda koyma lütfen iyi ol
  özledim ..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ahh Meleğim biliyorum çok uzun zaman oldu döneceğim şu derslerimi bir vereyim hep sizlerle olacağım.. Sevgilerimle tatlım..

   Sil
 30. alooo ablalarin bir tanesi!!!! iyimisin uzun zamandir sende yoksun :(((

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Oyyy kuzum benim geliyoruuuuuuuuuuum:))
   Çok öptüm seni...

   Sil
 31. nerelerdesin.. Kendini bulmaya mı gittin bul ama dönüşte bizi hiç tanımamış gibi yapma mucuk...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Seni seni hiç yaparmıyım öyle bir şey:))9
   Çok öptüm sevgilerimle..

   Sil
 32. çok başarılı bir paylaşım olmuş.
  Kuş İsimleri yöneticisi olarak başarılarınızın devamını diliyorum.

  YanıtlaSil

Yorumlarınız beni mutlu ediyor.. Ziyaretiniz için teşekkürlerimle. Sevgilerimle..